Misja

 

Placówka Domu Opieki w Bardzie Śląskim została powołana w celu realizacji misji Zgromadzenia, określonej przez Założycielki i zawartej w Konstytucjach Zgromadzenia. Jest typową placówką charytatywno – opiekuńczą, mającą siedzibę w budynku stanowiącym własność Zgromadzenia.

 

,,Naszym powołaniem jest udzielanie pomocy

osobom chorym i cierpiącym,

wszędzie tam gdzie się znajdują.”

 

Malowidło Świętej Elżbiety

Święta Elżbieta – Patronka naszego Zgromadzenia

 

TRANSLATE